Karina / Karosa citybus

Karosa citybus

Vidéo / Karosa citybus

Karosa Citybus Irisbus, linka: 177, pořadí: 1, e. č.: 6501, provozovna: Klíčov, Opatov-Chodov

Jízda s 3004 (prototyp Citybusu)