Ruse / <translate id="df291381132eea25308953945e21ecb8"></translate>

<translate id="df291381132eea25308953945e21ecb8"></translate>

Cifications

Dodge Challenger 5.2 manual 152HP (111 kW) @ 4000 rpm
Dodge Challenger 5.6 Manual 152HP (111 kW) @ 4000 rpm
Dodge 024 manual 85HP (62 kW) @ 4800 rpm
Dodge 024 Miser manual 63HP (47 kW) @ 4800 rpm
Dodge Prowler GTX Automatic 245HP (181 kW) @ 6400 rpm

Vidéo / Dodge Challenger coupe

<translate id="edfca656e8d2c0ead6fda312daeb6a5c"></translate>

<translate id="cc9d50389e6d7ead5dfdec0f98bdf727"></translate>

<translate id="c57f4bee9644905fd2086b34f83734ac"></translate>

<translate id="91f2cb1e62a87c3c4e7c6136d663ea41"></translate>