Volvo / Modèle : Volvo B513X

Modèle : Volvo B513X

Vidéo / Volvo B513X

Volvo D 513 X från 1946

Uppsala Stads Trafik nr 169, Volvo B 657 X 3"Skräcködla" från 1954

Bussen forsvinner

BUS 10 (Jour #256 - 27 avril 2011)