Nissan / <translate id="c4536e77e1bb44f9cbbc90293bb4c19e"></translate>

<translate id="c4536e77e1bb44f9cbbc90293bb4c19e"></translate>

Cifications

Nissan n/a 212HP (165 kW) @ 0 rpm
Nissan 1-Tonner 2400 Hi-Rider manual 95HP (70 kW) @ 4500 rpm
Nissan 1-Tonner V6 4X4 Patrol manual 150HP (110 kW) @ 4800 rpm
Nissan 211 manual 94HP (69 kW) @ 4800 rpm
Nissan C 52 Automatic 105HP (77 kW) @ 6000 rpm
Nissan CQ-X Automatic 279HP (205 kW) @ 6800 rpm
Nissan DS-2 Sedan manual 94HP (69 kW) @ 4800 rpm
Nissan El Grand 3.3 Manual 105HP (77 kW) @ 6000 rpm
Nissan Ideo Automatic 155HP (114 kW) @ 6400 rpm
Nissan Pino E Automatic automatic 53HP (39 kW) @ 6500 rpm
Nissan Pino E Four Automatic automatic 53HP (39 kW) @ 6500 rpm
Nissan Pino S Automatic automatic 53HP (39 kW) @ 6500 rpm
Nissan Pino S Four manual 53HP (39 kW) @ 6500 rpm
Nissan Pino S Four Automatic automatic 53HP (39 kW) @ 6500 rpm

Vidéo / Nissan NP300 Pick-up Double Cab

<translate id="eaa8e0ec7130cbb6a9942712380463cf"></translate>

<translate id="b1c2a569fd62e8e5b40920fe52cadd32"></translate>

<translate id="5ec870e0ea445e7188870fb8cdaae9f6"></translate>

<translate id="77610baa6b7fd951415184b00f700405"></translate>