Daihatsu / Daihatsu Pyzar Aero Personnalisé

Daihatsu Pyzar Aero Personnalisé

Cifications

Daihatsu Consote S 1200 manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Fellow Super manual 68HP (50 kW) @ 6000 rpm
Daihatsu Freeclimber manual 63HP (47 kW) @ 6400 rpm
Daihatsu Micros 3l automatic 57HP (42 kW) @ 7600 rpm
Daihatsu Micros-3l continuously variable transmission n/a
Daihatsu U4 B Automatic 139HP (102 kW) @ 6400 rpm

Vidéo / Daihatsu Pyzar Aero Custom

1997 ダイハツ テリオス

vitesse rapide daihatsu supérieure à 200 km / h.MP4