BMW / BMW 2002ti Touring

BMW 2002ti Touring

Cifications

BMW 328i Touring 2012—2013 6 s., manual 245 Hp, petrol
BMW 320i touring 2001—2005 5 s., manual 170 Hp, petrol
BMW 320i touring 1999—2000 5 s., manual 150 Hp, petrol
BMW 320i touring 2000—2001 5 s., manual 170 Hp, petrol
BMW 320i touring 1995—1999 5 s., automatic 150 Hp, petrol
BMW 1600 Touring manual 84HP (61 kW) @ 5700 rpm
BMW 1800 Touring manual 91HP (67 kW) @ 5250 rpm

Vidéo / BMW 2002ti Touring

<translate id="392b48cdfe5c5b10c42228edc048fa9e"></translate>

<translate id="db89c1b7093d427ae749bfa273d1b8d9"></translate>

<translate id="e4d11016f304435f5db03219d9800713"></translate>

Bataille incroyable - BMW 2002 TI - Alfa Romeo GTA - Ford Lotus Cortina - GTC - TC71