E-UN / E-Un Ouragan

E-Un Ouragan

Vidéo / E-One Hurricane

1992 Pompe E-One Hurricane

[Trąby!!] Alarmowo 303 [K] 51-E-One Hurricane SD 30 z JRG 3 Kraków do akcji.

E-One Ouragan 303K51

Straż pożarna: Wyjazd alarmowy 306 [W] 52 E-One Hurricane z JRG 6 Warszawa